Grängesberg Iron AB har ansökt om, och beviljats, företagsrekonstruktion. Arbetet med att säkerställa finansieringen fortsätter    

Grängesberg Iron AB meddelar att bolaget måndagen den 23 september 2013 har ansökt om företagsrekonstruktion vid Falu tingsrätt. Samma dag beslutade tingsrätten om rekonstruktion enligt ansökan. Åtgärden baseras på likviditetsbrist och bedöms vara nödvändig för att ge bolaget den tid som behövs för att kunna slutföra förhandlingarna kring en långsiktig finansiell lösning.

Grängesberg Iron AB har fram till i augusti 2013 investerat ca 60 miljoner SEK i förstudier, tillstånd och förberedelser för att återöppna gruvdriften i Grängesbergsgruvan. I syfte att säkerställa att dessa värden kan bevaras, för Bolaget långt gångna diskussioner med flera potentiella investerare med målet att uppnå en finansieringslösning för det fortsatta arbetet i projektet med att återstarta Grängesbergsgruvan.