Grängesberg Iron AB

Välkommen till Grängesberg Iron AB

Grängesberg Iron AB planerar att öppna gruvan i Grängesberg och skapa en lönsam gruvverksamhet med en årlig leveranskapacitet på upp till 2,5 miljoner ton högkvalitativa järnmalmsprodukter för marknaderna i Europa och Mellanöstern.

Återstart av landets tredje största järnmalmsgruva

gberg02

Grängesbergsgruvan är en av de största homogena järnmalmsfyndigheterna i norra Europa, med mycket hög järnhalt. Fortfarande kvarstår mycket stora malmtillgångar i Grängesberg.

Grängesberg Iron AB grundades år 2007 med syftet att utveckla järnmalmsprojekt i Sverige, främst den nedlagda järnmalmsgruvan i Grängesberg – fram till nedläggningen 1990 Sveriges tredje största järnmalmsgruva efter Kiruna och Malmberget.

Läs merGrängesbergsgruvan

Ny webbplats för Grängesberg Iron AB

2016-06-01

Grängesberg Iron AB har nöjet att presentera en ny webbplats för att på ett bättre sätt kunna presentera fakta och nyheter.


Postadress


Besöksadress


E-mail