Grängesberg Iron AB

Företagets historia

Grängesberg Iron Ore Company AB bildades i slutet av 2007 av det svenska prospekteringsbolaget Roslagen Resources AB, som ett dotterbolag med inriktning på att utveckla järnmalmsprojekt i Sverige. Huvudprojektet var den nedlagda järnmalmsgruvan i Grängesberg, i västra Bergslagen. När gruvan stängdes återstod avsevärda mineralresurser som tack vare stigande råvarupriser på senare år återigen har blivit intressanta.

Tidigt 2009 bytte det av Roslagen Resources helägda företaget namn till det kortare Grängesberg Iron AB. Senare samma år klassades de kvarstående historiska mineralresurserna i Grängesbergsgruvan av det oberoende gruvkonsultföretaget Behre Dolbear. 82,8 miljoner ton (kända och indikerade), tillsammans med 37,5 miljoner ton i klassen ”antagna”, alla med en genomsnittlig järnhalt på 57 %, pekade tydligt i riktning mot en återstart av gruvdriften. En potential på djupet på ytterligare 70 miljoner ton, längre ned i den homogena malmkroppen (som fortsätter mot okänt djup), bidrog till de positiva indikationerna.

Under hösten 2009 förstärktes styrelsen i Grängesberg Iron AB med värdefull kompetens från stål- och gruvindustrin, och i och med de ljusnande marknadsutsikterna under vintern och våren 2010 tog arbetet med ytterligare kapitalintag fart. Det påföljande finansieringssteget var inriktat på att möjliggöra i första hand en preliminär lönsamhetsstudie samt att ta fram en ansökan om brytningstillstånd, en så kallad bearbetningskoncession.

I augusti 2010 tog Grängesberg Iron in ett kapital om 3,5 miljoner USD (ca 23 miljoner SEK) genom ett s.k. private placement i form av ett konvertibellån. Detta innebar att arbetet på pre-feasibility-studien (den preliminära lönsamhetsstudien) samt arbetet med olika tillståndsansökningar kunde börja under hösten 2010.

I slutet av mars 2012 fullbordades en omfattande preliminär förstudie för projektet Grängesbergsgruvan. Resultatet av studien intygade projektets goda möjligheter till en lönsam och kostnadseffektiv gruvdrift. Den 14 maj 2013 beviljade Bergsstaten, myndigheten för handläggning och beslut rörande prospektering och mineralutvinning, bearbetningskoncession för Grängesberg Iron AB gällande Grängesbergsgruvan. Beslutet innebär ett tillstånd att utvinna fyndigheten i Grängesberg under 25 år. Om gruvdriften pågår vid giltighetstidens utgång, förlängs tillståndet automatiskt med 10 år i taget. I ansökan om bearbetningskoncession ingick en preliminär miljökonsekvensbeskrivning.