Grängesberg Iron AB

Styrelse

Styrelseordförande – Bill Hooley

Bill Hooley, gruvingenjör, Royal School of Mines och Fellow vid Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Med mer än 40 års global erfarenhet har han verkat i både större och mindre företag i gruvbranschen. De senaste 25 åren har han haft styrelseposter i ett antal noterade företag. För närvarande är han, utöver styrelseordförande i Grängesberg Iron, VD för Anglesey Mining plc och vice styrelseordförande i Labrador Iron Mines Holding Limited.

Styrelseledamot – Danesh Varma

Danesh Varma har mer än 30 års erfarenhet av den internationella finansmarknaden och gruvbranschen. Han har haft positioner hos Brookfield Asset Managers, Northgate Exploration Ltd, Westfield Minerals Ltd och Dundee Bank. Förutom som auktoriserad revisor i Storbritannien och Kanada, är Danesh Varma för närvarande verksam som ekonomichef vid Anglesey Mining Limited, Minco plc, Xtierra Inc. och Conquest Resources Limited. Därtill har han styrelseposter i Brookfield Infrastructure Partners LLP and Labrador Iron Mines Holdings Limited.

Styrelseledamot – Rowan Maule

Rowan Maule, gruvingenjör med examen från University of Wales (Cardiff), med mer än 30 år i gruvbranschen. I hans globala erfarenhet ingår bland annat ledning av storskalig gruvdrift liksom utveckling och byggnad av fullständiga gruvor samt infrastrukturprojekt. Det senaste projektet innefattade kapacitetsanalys samt ledning av uppbyggnaden av Kanadas första större nya järnmalmsgruva på 30 år för Labrador Iron Mines Limited.

Photographer Johan Jeppsson; www.photographer.se:+46702666319

Styrelseledamot – Andreas Simoncic

Beskrivning kommer snart.

Styrelseledamot – John Thoweman

John Thoweman, fil. kand, Uppsala Universitet, är en av grundarna av Grängesberg Iron AB och delägare i prospekteringsbolaget Roslagen Resources. Efter tio år inom pr- och kommunikation, med flera positioner vid Amersham Biosciences och i konsultfirman Jernberget Kommunikation med tonvikt på infrastruktur, industri och gruvor, har han de senaste tio åren varit verksam i gruvbranschen med en huvudsaklig inriktning på Grängesberg Iron AB.