Grängesberg Iron AB

Nyheter

Ny webbplats för Grängesberg Iron AB

2016-06-01

Permalänk

Grängesberg Iron AB har nöjet att presentera en ny webbplats för att på ett bättre sätt kunna presentera fakta och nyheter.

Grängesberg NI43-101 mineralresursberäkning

2014-09-29

Uppdaterad 2016-06-17

Permalänk

Grängesberg Iron AB har nu erhållit en teknisk rapport enligt den kanadensiska branschstandarden NI 43-101 (”NI 43-101 Technical Report”) från Roscoe Postle Associates Inc (”RPA”), vilken innehåller en mineralresursberäkning för Grängesbergsgruvan i enlighet med standarden. Den tekniska rapporten har utförts av RPA och är daterad till den 26 september i år. RPA konstaterar att järnmalmsfyndigheten […]

Läs mer

Avslag för överklagande av koncessionsbeslut

2014-06-16

Permalänk

Näringsdepartementet meddelar att regeringen avslår överklagandet av beslut om bearbetningskoncession för Grängesbergsgruvan. Beslutet togs av regeringen den 12 juni 2014. Bergsstaten beslutade om bearbetningskoncession den 14:e maj 2013, vilket överklagades av Spendrups Bryggeri AB, som yrkade på förändring av vissa villkor angående tidpunkten för start av mätningar av markrörelser i koncessionsbeslutet. Bergsstaten yttrade sig i […]

Läs mer

Finansiering för Grängesberg Iron

2014-05-29

Permalänk

Grängesberg Iron AB tillförs 1,25 miljoner USD i nytt kapital genom en riktad nyemission, varefter en grupp ledd av det brittiska gruvföretaget Anglesey Mining plc innehar 57 % av aktierna i bolaget. Anglesey Mining plc kommer också att stå för den övergripande ledningen av verksamheten i Grängesberg Iron AB. Genom uppgörelsen tillförs bolaget viktig gruvteknisk […]

Läs mer

Rekonstruktionen för Grängesberg Iron framgångsrikt avslutad

2014-05-29

Permalänk

Företagsrekonstruktionen för gruvbolaget Grängesberg Iron AB har onsdagen den 28 maj kunnat avslutas framgångsrikt. Verksamheten kan fortsätta tack vare ny finansiering och överenskommelser med fordringsägarna. Uppgörelsen innebär att såväl ny och värdefull gruvteknisk som finansiell kompetens har knutits till företaget. Genom långsiktiga uppgörelser med bolagets viktigaste fordringsägare och tillförande av nytt kapital genom en nyemission […]

Läs mer

Bearbetningskoncession beviljad för Grängesbergsgruvan

2013-05-15

Permalänk

Grängesberg Iron AB har erhållit Bergsstatens tillstånd för brytning av järnmalmsfyndigheten i Grängesberg. Beslutet om bearbetningskoncession är en viktig milstolpe i ett av Sveriges största industriprojekt, att åter öppna den anrika Grängesbergsgruvan i Bergslagen. – Myndighetens koncessionsbeslut är efterlängtat och innebär ett stort steg mot återstarten av Grängesbergsgruvan, säger Gösta Bergman, styrelseordförande i Grängesberg Iron […]

Läs mer