Grängesberg Iron AB

Nyheter

Grängesberg Iron stärker ledningen

2012-10-30

Permalänk

Grängesberg Iron AB stärker nu ledningsgruppen med tung erfarenhet inom områdena ekonomi och geologi. Ingemar Eliasson utnämns till finansdirektör och Rob Hellingwerf till chefsgeolog. Ingemar Eliasson tillträder som finansdirektör för Grängesberg Iron. Han har en lång erfarenhet från ledande positioner inom stålindustrin, främst som finansdirektör för SKF Steel AB, Ovako Steel AB samt Inexagruppen. Dr. […]

Läs mer

Samarbete mellan Grängesberg Iron och Atlas Copco

2012-10-02

Permalänk

Grängesberg Iron AB och Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring gruvmaskiner och tekniklösningar för den framtida återstartade gruvdriften i Grängesbergsgruvan. Stora delar av samarbetet berör Atlas Copco GIA i Grängesberg. Järnmalmsgruvan i Grängesberg kommer enligt planerna att startas på nytt år 2016, med en produktion om […]

Läs mer

Ny VD för Grängesberg Iron

2012-04-27

Permalänk

Petter Eriksson har anställts av Grängesberg Iron som verkställande direktör. Han kommer närmast från en lång karriär hos stålkoncernen Outokumpu och tillträder tjänsten den 2 maj. Grängesberg Iron arbetar med att starta gruvdriften i järnmalmsgruvan i Grängesberg på nytt. Petter Eriksson är bergsingenjör med mångårig bakgrund i stålbranschen och har tidigare innehaft flera ledande positioner […]

Läs mer

Grängesbergsgruvan ansöker om bearbetningskoncession

2012-04-03

Permalänk

Grängesberg Iron AB lämnade den 2 april in en ansökan om bearbetningskoncession för Grängesbergsgruvan söder om Ludvika hos tillsynsmyndigheten Bergsstaten. Den totala indikerade mineraltillgången beräknas till ca 115 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt på ca 40 % vid brytning. Därutöver beräknas mineraltillgångar i klassen ”antagna” till ca 33 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt […]

Läs mer

Grängesberg Iron remissvar till Kapacitetsutredningen

2012-03-31

Permalänk

Trafikverket har på regeringens uppdrag analyserat åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. Transportsystemet står de närmaste decennierna inför en kraftig ökning av trafiken. Den svenska råvaru- och tillverkningsindustrin ska forsla sina produkter inom och utanför landets gränser. Kapacitetsutredningen fokuserar på åtgärder och inriktningar som ger mer kapacitet, främjar effektiva övergångar mellan olika […]

Läs mer

Positiv förstudie för Grängesbergsgruvan

2012-03-30

Permalänk

Förutsättningarna är utmärkta för att åter starta en långsiktig gruvdrift i Grängesberg. Detta är den viktigaste slutsatsen i en nyligen färdigställd förstudie, en så kallad Pre-Feasibility-Study, som gruvbolaget Grängesberg Iron AB låtit ta fram. På uppdrag av Grängesberg Iron AB har URS, ett oberoende globalt teknikkonsultföretag, tagit fram en omfattande förstudie, delvis baserad på insatser […]

Läs mer