Grängesberg Iron AB

Nyheter

Avtal klart mellan Grängesberg Iron och Trafikverket

2011-11-04

Permalänk

Grängesberg Iron AB och Trafikverket har skrivit ett samarbetsavtal för att utreda framtida malmtrafik på järnväg mellan Grängesberg och Oxelösund. Gruvdriften i Grängesberg planeras starta på nytt år 2015, med en målsättning att producera 2,5 miljoner ton järnmalmsprodukter per år. – Samarbetsavtalet innebär att vi nu fastställt hur vi utreder förutsättningarna för framtida malmtransporter från […]

Läs mer

Försäljning av järnmalmsfyndigheter stärker Grängesbergsprojektet

2011-06-09

Permalänk

Grängesberg Iron AB och Scandinavian Resources Ltd har avtalat om överföringen av nio undersökningstillstånd för järnmalm i Norrbotten, från Grängesberg Iron AB till Kiruna Iron AB, som är ett dotterbolag till det australienbaserade gruvbolaget Scandinavian Resources Ltd. Bland undersökningstillstånden finns Ekströmsberg, Tjårrojåkka och Pattok, alla fyndigheter med goda kända mineralresurser och mycket hög potential. Avtalet […]

Läs mer

Matti Sundberg till styrelsen i Grängesberg Iron

2011-06-07

Permalänk

Grängesberg Iron AB hälsar Matti Sundberg välkommen som ny medlem i styrelsen. Bergsrådet Matti Sundberg valdes på extra bolagsstämma i mars in som ny styrelseledamot i Grängesberg Iron AB. Han är sedan tidigare bland annat styrelseledamot i Boliden, Svenskt Stål AB (SSAB), Skanska och styrelseordförande i finska Chempolis Oy. Han har tidigare varit regiondirektör i […]

Läs mer

Avtal klart mellan Grängesberg Iron och Oxelösunds Hamn

2010-10-06

Permalänk

Grängesberg Iron AB och Oxelösunds Hamn AB har skrivit en gemensam avsiktsförklaring om framtida transporter och utskeppningar av järnmalm från Grängesbergsgruvan via Oxelösund. – Den gemensamma avsiktsförklaringen mellan oss och hamnen är ett viktigt steg mot ett framtida samarbete och visar vilka stora logistiska fördelar som Grängesbergsprojektet har, säger Gösta Bergman, styrelseordförande i Grängesberg Iron […]

Läs mer

Finansiering av Grängesbergsgruvan genom private placement på 3,5 miljoner USD

2010-08-24

Permalänk

Grängesberg Iron AB har anlitat First Securities AS som finansiell rådgivare och för genomförande av finansiering i form av ett så kallat private placement om 3,5 miljoner USD före finansieringskostnader, riktat mot en institutionelll investerare. Finansieringen genomfördes i form av ett lån utan säkerhet, med rätten att erhålla återbetalning för hela eller delar av lånet […]

Läs mer