Grängesberg Iron AB

Läget i projektet


Möjligt nytt gruvområde Grängesberg

Möjligt nytt industriområde för Grängesbergsgruvan enligt den preliminära förstudien (”Pre-Feasibility Study”)

 

Ny mineralresursberäkning enligt NI43-101

Grängesberg Iron AB har erhållit en teknisk rapport enligt den kanadensiska branschstandarden NI 43-101 (”NI 43-101 Technical Report”) från Roscoe Postle Associates Inc (”RPA”), vilken innehåller en mineralresursberäkning för Grängesbergsgruvan i enlighet med standarden. Den tekniska rapporten har utförts av RPA och är daterad till den 26 september 2014.

RPA konstaterar att järnmalmsfyndigheten i Grängesberg innebär en avsevärd järnmalmsresurs med en utmärkt potential för ytterligare mineralresurser på djupet. Geofysiska undersökningar från 1960-talet visar att malmkroppen fortsätter till minst 1700 meter under markytan. Diamantborrningar bekräftar en järnmalmsmineralisering ned till åtminstone 1100 till 1200 meters djup. RPAs åsikt är att ytterligare såväl geotekniska som metallurgiska studier liksom vidare övriga förstudier är motiverade för att ytterligare avancera projektet mot ett återöppnande av gruvan. För en tabell som sammanfattar resursberäkningen, följ denna länk:

Mineralresursberäkning, sammanfattande tabell

 

Förberedelser för ansökan om miljötillstånd

Grängesberg Iron arbetar i viss utsträckning med förberedelserna för ansökan om miljötillstånd för gruvverksamheten i Grängesberg, inklusive pumpningen av gruvan inför återuppbyggnaden.

 

Ansökan om bearbetningskoncession beviljad

Den 14 maj 2013 beviljade Bergsstaten, myndigheten för handläggning och beslut rörande prospektering och mineralutvinning, bearbetningskoncession för Grängesberg Iron gällande Grängesbergsgruvan. Beslutet innebär ett tillstånd att utvinna fyndigheten i Grängesberg under 25 år. Om gruvdriften pågår vid giltighetstidens utgång, förlängs tillståndet automatiskt med 10 år i taget.

Läs mer i pressmeddelandet

 

Samarbete med Atlas Copco

I början av oktober 2012 undertecknade Grängesberg Iron och Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden en avsiktsförklaring om samarbete kring gruvmaskiner och tekniklösningar för den framtida återstartade gruvdriften i Grängesbergsgruvan. Stora delar av samarbetet berörde Atlas Copco GIA i Grängesberg.

Läs mer om samarbetet

 

Pre-Feasibility-studie framgångsrikt fullbordad

I slutet av mars 2012 fullbordades en preliminär förstudie för projektet Grängesbergsgruvan. Resultatet av studien intygade projektets goda möjligheter till lönsam och kostnadseffektiv gruvdrift.

Läs mer om Pre-Feasibility-studien