Grängesberg Iron AB

Mineralresursberäkning enligt NI43-101 för Grängesbergsgruvan

Styrelsen för Grängesberg Iron AB meddelar att företaget nu har erhållit en teknisk rapport enligt den kanadensiska branschstandarden NI43-101 (”NI43-101 Technical Report”) från Roscoe Postle Associates Inc (“RPA”), vilken innehåller en mineralresursberäkning för Grängesbergsgruvan i enlighet med standarden.

 

Den tekniska rapporten har utförts av RPA och är daterad till den 26 september i år innehåller följande sammanfattande tabell:

 

Grängesberg, sammanfattning beräkning mineraltillgångar, 22 augusti 2014

Kategori
Ton
Fe (%)
P (%)
Fe-innehåll
(ton)
Indikerade
115,200,000
40.2
0.78
46,300,000
Antagna
33,100,000
45.2
0.91
15,000,000

 

Anmärkningar:
– CIM:s definitioner har åtföljts vid beräkning av mineraltillgångar.
– Värden för tonnage, halter och Fe-innehåll har avrundats.
– Mineraltillgångarna har beräknats med en cut-off på ca 20% Fe.
– En minsta brytningstjocklek om ca 10 meter har använts.

RPA konstaterar att järnmalmsfyndigheten i Grängesberg innebär en avsevärd järnmalmsresurs, med en utmärkt potential för ytterligare mineraltillgångar på djupet. Geofysiska undersökningar utförda på 1960-talet visar att malmkroppen fortsätter till minst 1700 under markytan. Diamantborrningar bekräftar för närvarande en järnmalmsmineralisering ned till åtminstone 1100 till 1200 meters djup. RPAs åsikt är att ytterligare såväl geotekniska som metallurgiska studier liksom vidare övriga förstudier är motiverade för att ytterligare avancera projektet mot ett återöppnande av gruvan.

 

– Vi är mycket nöjda med den nu fullt branschstandardenliga mineralresursberäkningen i RPA-rapporten, säger Bill Hooley, styrelseordförande för Grängesberg Iron AB. Detta bekräftar vår förvissning om Grängesbergsfyndighetens stora potential och vi ser med tillförsikt fram emot att avancera projektet genom de kommande utvecklingsfaserna, med målet att återuppta produktionen runt 2018. Vid den tidpunkten bör den globala efterfrågan på järnmalm ha återhämtat sig från rådande läge. Vi ser också ett uppmuntrande stöd för gruvprojektet på många nivåer i Sverige.

 

Hämta den fullständiga RPA-rapporten här

 

Anglesey Mining webbplats