Grängesberg Iron AB

Avslag för överklagande av koncessionsbeslut

2014-06-16

Näringsdepartementet meddelar att regeringen avslår överklagandet av beslut om bearbetningskoncession för Grängesbergsgruvan. Beslutet togs av regeringen den 12 juni 2014. Bergsstaten beslutade om bearbetningskoncession den 14:e maj 2013, vilket överklagades av Spendrups Bryggeri AB, som yrkade på förändring av vissa villkor angående tidpunkten för start av mätningar av markrörelser i koncessionsbeslutet.

Bergsstaten yttrade sig i samband med överklagandet, och fann det inte motiverat att i koncessionsbeslutet införa ytterligare regleringar. Regeringen anger i beslutet att den gör samma bedömning som Bergsstaten i frågan.

Länk till regeringsbeslut

Tillbaka