Grängesberg Iron AB

Bearbetningskoncession beviljad för Grängesbergsgruvan

2013-05-15

Grängesberg Iron AB har erhållit Bergsstatens tillstånd för brytning av järnmalmsfyndigheten i Grängesberg. Beslutet om bearbetningskoncession är en viktig milstolpe i ett av Sveriges största industriprojekt, att åter öppna den anrika Grängesbergsgruvan i Bergslagen.

– Myndighetens koncessionsbeslut är efterlängtat och innebär ett stort steg mot återstarten av Grängesbergsgruvan, säger Gösta Bergman, styrelseordförande i Grängesberg Iron AB. Gruvan i Grängesberg var fram till stängningen 1989 landets tredje största järnmalmsgruva. Återstarten blir ett av de största industriprojekten i landet och innebär ett betydande och långsiktigt tillskott till Sveriges näringsliv.

Bearbetningskoncessionen för Grängesbergsgruvan är ett tillstånd för brytning av främst järnmalm i 25 år. Om gruvbrytning då fortfarande pågår förlängs tillståndet automatiskt med tio år i sänder. Den mycket stora homogena malmen i Grängesbergsgruvan är av så kallad Kirunatyp och har en mycket hög järnhalt samt är utomordentligt väl lämpad för en kostnadseffektiv produktion av attraktiva järnmalmsprodukter, främst pellets.

Tillbaka