Grängesberg Iron AB

Finansiering för Grängesberg Iron

2014-05-29

Grängesberg Iron AB tillförs 1,25 miljoner USD i nytt kapital genom en riktad nyemission, varefter en grupp ledd av det brittiska gruvföretaget Anglesey Mining plc innehar 57 % av aktierna i bolaget. Anglesey Mining plc kommer också att stå för den övergripande ledningen av verksamheten i Grängesberg Iron AB. Genom uppgörelsen tillförs bolaget viktig gruvteknisk samt finansiell kompetens. Tidigare majoritetsägarna Roslagen Resources AB kvarstår med ett innehav om 43 % av aktierna och kommer också att fortsatt verka inom den operativa ledningen i bolaget.

Verksamheten i Grängesberg Iron kommer den närmaste tiden att inriktas på fördjupade förstudier samt vidare finansiering av gruvprojektet, för att möjliggöra planerna på en återöppning av gruvan i Grängesberg.

Tillbaka