Grängesberg Iron AB

Grängesberg Iron stärker ledningen

2012-10-30

Grängesberg Iron AB stärker nu ledningsgruppen med tung erfarenhet inom områdena ekonomi och geologi. Ingemar Eliasson utnämns till finansdirektör och Rob Hellingwerf till chefsgeolog.

Ingemar Eliasson tillträder som finansdirektör för Grängesberg Iron. Han har en lång erfarenhet från ledande positioner inom stålindustrin, främst som finansdirektör för SKF Steel AB, Ovako Steel AB samt Inexagruppen.

Dr. Rob Hellingwerf tillträder som chefsgeolog för Grängesberg Iron. Han är professor i ekonomisk geologi på Göteborgs universitet och Certifierad Europageolog. Dr. Hellingwerf är även verksam på Bergsskolan i Filipstad och har tidigare haft uppdrag åt bland annat Nämnden för Statens Gruvegendom (NSG), Raw Materials Group och Swedish Geological International.

– Dessa båda personer tillför viktig erfarenhet och kunskap som är väldigt värdefull för Grängesberg Iron, säger Petter Eriksson, verkställande direktör i Grängesberg Iron AB. Inför den kommande byggnadsfasen av Grängesbergsgruvan med stora investeringar och ytterligare detaljerade malmberäkningar är dessa rekryteringar till stor nytta.

Tillbaka