Grängesberg Iron AB

Grängesberg NI43-101 mineralresursberäkning

2014-09-29

Uppdaterad 2016-06-17

Grängesberg Iron AB har nu erhållit en teknisk rapport enligt den kanadensiska branschstandarden NI 43-101 (”NI 43-101 Technical Report”) från Roscoe Postle Associates Inc (”RPA”), vilken innehåller en mineralresursberäkning för Grängesbergsgruvan i enlighet med standarden. Den tekniska rapporten har utförts av RPA och är daterad till den 26 september i år.

RPA konstaterar att järnmalmsfyndigheten i Grängesberg innebär en avsevärd järnmalmsresurs med en utmärkt potential för ytterligare mineralresurser på djupet. Geofysiska undersökningar från 1960-talet visar att malmkroppen fortsätter till minst 1700 under markytan. Diamantborrningar bekräftar en järnmalmsmineralisering ned till åtminstone 1100 till 1200 meters djup. RPAs åsikt är att ytterligare såväl geotekniska som metallurgiska studier liksom vidare övriga förstudier är motiverade för att ytterligare avancera projektet mot ett återöppnande av gruvan.

Mineralresursberäkning, sammanfattande tabell

Tillbaka