Grängesberg Iron AB

Grängesbergsgruvan ansöker om bearbetningskoncession

2012-04-03

Grängesberg Iron AB lämnade den 2 april in en ansökan om bearbetningskoncession för Grängesbergsgruvan söder om Ludvika hos tillsynsmyndigheten Bergsstaten. Den totala indikerade mineraltillgången beräknas till ca 115 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt på ca 40 % vid brytning. Därutöver beräknas mineraltillgångar i klassen ”antagna” till ca 33 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt vid brytning på ca 45 %. Beräkningarna är framtagna i enlighet med den strikta kanadensiska standarden NI 43-101, som överensstämmer med riktlinjerna hos den svenska branschorganisationen SveMin.

Gruvans livslängd är utifrån nuvarande beräknade malmreserver minst 16 år. Produktionsstart är beräknad till slutet på 2015. En beviljad bearbetningskoncession för Grängesbergsgruvan innebär ett tillstånd att bryta fyndigheten under 25 år, varefter tillståndet vid behov automatiskt förlängs i 10-årsperioder. Parallellt med ansökningsprocessen planeras, utöver förberedelser för ansökan om miljötillstånd, för rekrytering av nyckelkompetens samt ytterligare planering och förberedelser för gruvdriften.

Tillbaka