Grängesberg Iron AB

Rekonstruktionen för Grängesberg Iron framgångsrikt avslutad

2014-05-29

Företagsrekonstruktionen för gruvbolaget Grängesberg Iron AB har onsdagen den 28 maj kunnat avslutas framgångsrikt. Verksamheten kan fortsätta tack vare ny finansiering och överenskommelser med fordringsägarna. Uppgörelsen innebär att såväl ny och värdefull gruvteknisk som finansiell kompetens har knutits till företaget.

Genom långsiktiga uppgörelser med bolagets viktigaste fordringsägare och tillförande av nytt kapital genom en nyemission om 1,25 miljoner USD, har syftet med företagsrekonstruktionen uppnåtts. Grängesberg Iron AB har därför begärt att rekonstruktionen skall upphöra och Falu tingsrätt fattade den 28 maj beslut i enlighet med begäran.

Företagsrekonstruktionen har pågått sedan den 23 september 2013 och i med att den nu avslutas kan verksamheten återigen successivt öka i omfattning, med målet att återuppta driften av det som fram till nedläggningen 1990 var Sveriges tredje största järnmalmsgruva.

Tillbaka